spacer
Retningslinjer og standarder:

I de senere år er der blevet udarbejdet en del ressource-materiale, der skal gøre det lettere at foretage de rigtige valg i forbindelse med opbevaring af kulturarv. Meget af dette materiale henvender sig primært til professionelle og kulturbevarende institutioner – men også private, samlere o.a. kan få glæde af det.
Der findes således internationale standarder for bevaring og der findes mange hjemmesider med oplysninger om bevaring på internettet.

Man får et udmærket overblik over disse tiltag på Kulturarvsstyrelsens hjemmeside om ”Retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarven”. Denne ressource-site blev udviklet for nogle år siden for at for dels at øge bevidstheden om de mange forhold og problemstillinger, man skal kende til i forbindelse med bevaring og dels som en opdatering af ”Bevaringshåndbogen” fra 1986.
http://slks.dk/museer/museernes-arbejdsopgaver/bevaring/bevaring-og-haandtering/


Der arbejdes for tiden på at udarbejde europæiske standarder for bevaring af kulturarven. Arbejdet skrider langsomt frem, men de første tekster er så småt ved at være klar. Yderligere information om disse fås i den europæiske standardiseringsorganisation sekretariat http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/CENTechnicalCommittees/Pages/default.aspx?param=411453&title=CEN/TC%20346
eller hos Dansk Standard. Fra dansk side deltager flere konservatorer organiseret i en såkaldt ”spejlgrupper”, som ledes af bevaringschef, Marie Vest, Det Kgl. Bibliotek
http://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/byggeri-og-anlaeg/bevaring-af-kulturarven