spacer
Publikationer


1991
Michael Højlund Rasmussen
Restoration of globes, in: Preprints, 7. Internationaler Graphischer Restauratorentag, Uppsala 26.-30. August 1991. Ed. J.K.Palm & M.S.Koch,  udg. af IADA, Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks-, und Graphikrestauratoren, 1991.

1994
Michael Højlund Rasmussen & Lisbeth P. Pedersen,
Afrensning af sodsværtede bøger
In: Surface treatments: Cleaning, stabilization and coatings, Preprints til Nordisk Konservatorforbunds 13. kongres i København 7.-11. September 1994, s.149-156, udg. af Nordisk Konservatorforbund – Den Danske Afdeling, København
1994.

1997
Lizzi Thamdrup
Vejledning i mærkning af museumsgenstande
Udgivet af Konserveringscentret for museerne i Ribe, Ringkøbing og Sønderjyllands amter.
Ribe 1997

2004
Michael Højlund Rasmussen:
Pas på papiret. Praktisk vejledning om bevaringsforhold samt bevaring af bøger og papir.
Udgivet af Sammenslutningen af Lokalarkiver.
Vejle.

Retningslinjer for håndtering og bevaring af kulturarvsgenstande, udgivet af Kulturarvsstyrelsen under redaktion af Michael Højlund Rasmussen, 2004-2007.
URL: http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/driftstoette/museumsdrift/vejledninger/bevaring-og-haandtering

2005
Lise Ræder Knudsen & Michael Højlund Rasmussen:
Buildning a new shared storage facility for 16 museums and archives.
In: 14th Triennial Meeting The Hague, ICOM CC, p.648-654.
Den Haag 2005.
Icom cc.pdf

2007
Michael Højlund Rasmussen
Evaluation of the climate in a new shared storage facility using passive climate control
In: Contributions to the Copenhagen conference 19.-23. November 2007, Museum Microclimates,
pp. 207-212. København 2007.
Evaluation of the climate.pdf 

Michael Højlund Rasmussen & Prof. Patricia Engels,
HAWK (Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst) en engelsksproget tekst til et e-leaning modul på Hornemann Institute og HAWK, Hildesheim , 2007.
URL: http://193.175.110.9/hornemann/english/1215.php

Lars Rust Jensen, Jet van Lanchot, Knud Botfeldt, Jan Bruun Jensen, Annette Hjelm Petersen & Kristiane Strætkvern
On Treatments for Swelling of Dried-up Waterlogged Archaeological Wood
In: Procedings of the 10th ICOM Group on Wet Organic Archaelogical Materials Conference, pp. 639-652, Amsterdam
2007.
Waterlogged Archaeological Wood.pdf

2011
Harald Thrane & Teodora Boyadzhieva
Konservering af en katamaran
In: Holstebro Museum Årsskrift 2011, pp. 73-80, Holstebro 2011.

2012
Michael Højlund Rasmussen
Papegøjen der forsvandt – om Otto Frellos maleteknik
In: Opdatering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2011 pp.103-105, Varde 2012
Papegøjen der forsvandt.pdf

Michael Højlund Rasmussen
Nisser på tapetet – Tapetundersøgelser på Vedersø Præstegård
In: Opdatering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2011 pp.58-63, Varde 2012
Nisser på tapetet.pdf

2014
Michael Højlund Rasmussen
Malerikonservering – værd at vente på
In: Opdatering, Årbog for Museet for Varde By og Omegn og Ringkøbing-Skjern Museum 2013 pp.109-112, Varde 2014


2017
Teodora Boyadzhieva & Michael Højlund Rasmussen
Konserveringen af Jörg Immendorff’s The Ape as Artist ved Blåvand, Danmark
In: Meddelelser om Konservering, 2017 pp. 3-11, København 2017.