spacer

Vandskadede bøger og dokumenter

Alt for mange private og institutioner opbevarer deres følsomme materialer som bøger billeder og andre papirer i kælderlokaler, som kan være udsatte for oversvømmelser.

I det konkrete tilfælde er der tale om en vandskade i et vandværk, hvor man opbevarede vandværkets arkivalier på et sædvanligvis tørt sted. Ved henvendelsen til Konserveringscentret var vores første råd, at man pakkede bøgerne og arkivalierne ned i plastikposer og lagde dem i en fryser. Ved nedfrysning stoppes al aktivitet og hermed også risikoen for skimmel og svamp i papirerne.

Herefter blev arbejdet med selve optørringen af arkivalierne tilrettelagt. Når vådt papir tørrer op vil det krølle sammen eller kaste sig i forskellige retninger – det samme gælder for bøger. Løse papirer kan man presse i facon, men det er lidt vanskeligere med bøger, der består af forskellige materialer som pap, papir, læder eller tekstil. Derfor gælder det om at minimere disse forandringer, så papirerne og bøgerne bliver så pæne som muligt efter optørringen.

 Frysetørringsanlæg

                                                           Figur 1: Konserveringscentrets Heto frysetørringsanlæg

Vi har tidligere løst sådanne opgaver ved hjælp af frysetørring, hvor den frosne bog bliver lagt ind i en tank under vakuum og hvor trykforskellen hjælper vandet til at fordampe mens det stadig er på is-form. Det kaldes sublimering. Teoretisk set forlader vandet bogen uden at skabe spændinger eller forandringer i materialet, fordi det aldrig når at komme i flydende tilstand. Der er imidlertid forskel på teori og praksis, og resultaterne er derfor ikke altid lige tilfredsstilende med denne teknik. Frysetørringsteknikken er tillige ret strømkrævende.


Vandskadet bog inden pakning

                                                          Figur 2: Vandskadet bog inden pakning

 

Bogen i vakuummaskinen

                                                           Figur 3: Bogen i vakuummaskinen


Bogen efter pakning

                                                          Figur 4: Bogen efter pakning

Vi besluttede derfor at anvende en anden teknik, der er udviklet i Storbritannien, og som er meget lavteknologisk og billig.

Vakuumteknikken går ud på, at den våde bog pakkes ind i tørt kraftigt filterpapir, som er stærkt sugende og lægges i en pose. Herefter suges luften ud, og der dannes vakuum i posen, som forsegles – ligesom vi kender det fra supermarkedets vakuumpakkede fødevarer. Fugten vandrer nu over i filterpapiret, og efter kort tid åbnes posen. Filterpapirerne skiftes og processen gentages. Efter et vist antal gange er bogen tør uden at den på noget tidspunkt har forandret form eller er blevet inficeret med skimmel eller svamp. Håndteringstiden er ganske begrænset, da det er kombinationen vakuum og tid, der gør størstedelen af arbejdet.

Hverken ved frysetørring eller vakuumtørring kan man forhindre, at blæk eller andre farver løber ud – denne del af skaden sker allerede under opfugtningen. På samme måde kan det være nødvendigt at restaurere de bøger, hvor lim er blevet opløst og dele af bogen er gået fra hinanden.

Aftørring af videokassetter

                                                          Figur 5: Aftørring af videokassetter


I sagen med de vandskadede protokoller, var der tillige nogle få farvefotos og to videokassetter. Fotografierne blev med forsigtighed adskilt i optøet men stadig våd tilstand og lagt til lufttørring. Da de var tørre fik de et let pres en uges tid. Videokassetterne blev skilt ad i frossen stand og isen banket let af. Efter optøning blev plastdelene tørret med vattotter. Båndet var ikke gennemfugtet, så det kunne tørres med papir på kanterne. Det hele blev samlet igen.