spacer

Konservering af maleri og farvelag

I malerikonservatorens atelier arbejdes der med konservering og restaurering af malerier på lærred og træ samt konservering af alle mulige andre bemaledegenstande såsom skulpturer, møbler, husgeråd, legetøj, hestevogne o.s.v. 

Konserveringsbehandlingen består ofte i afrensning af farvelaget, som gennem mange år kan være blevetmisfarvet p.g.a. nikotin fra rygning eller almindeligt støvfald. Det ses ogsåofte, at det beskyttende fernislag kan være misfarvet, fordi fernissen er blevetiltet (oxideret) og derved bliver meget gulligt og giver farverne et forandretudryk.

Konservatorer får ofte spørgsmålet om, hvordan man renser et maleri. Det enkle svar er, at der ikke findes en enkelt metode, som vi altid bruger. Vi bruger mange forskellige afrensningsmetoder afhængigt af, hvad og hvor meget der skal renses af og under hvilke omstændigheder. Nogle gange bruger vi vandige, svagt basiske opløsningerandre gange forskellige blandinger af organiske opløsningsmidler – hvoraf flere er decideret farlige at arbejde med uden særlig instruktion og udsugningsforhold. Konservatoren prøver sig frem og vælger derefter den blanding,der passer bedst til opgavens løsning. 

En anden væsentlig del af behandlingen af malerier og farvelag generelt er stabilisering og konsolidering af farvelaget. Denne behandling er nødvendig, når farvelaget af den ene eller anden grund ikke hæfter ordentligt til underlaget. Farverne kan så være strøget ud med pensel eller spartel eller sprøjtet på, men det sker,at farvelaget løsner sig fra underlaget - typisk som følge af svingninger i luftfugtighed og temperatur eller p.g.a. materialernes ringe kvalitet.

Vi fortæller altid vore brugere og kunder, hvad behandlingen går ud på – i forbindelse med konservering og restaurering af et maleri bliver der skrevet en rapport, hvor maleriets tilstand bliver dokumenteret før og efter behandlingen. Rapporten er et helt nødvendigt redskab for museerne i arbejdet med dokumentationen af genstandenes historie og brug. Men også for konservatorerne er rapporterne vigtige kilder til opsamling af viden om de forskelligematerialers nedbrydning og respons på vores behandling. Der gives uforpligtende tilbud på konserveringen af konkrete genstande.