spacer
Hvem er vi?

Konserveringscenter Vest er en selvejende institution, der tilbyder konservering og restaurering samt rådgivning om bevaring af museumsgenstande for museerne i de tidligere Ribe og Ringkøbing amter. Der er 16 statsanerkendte museer i dette område, og de er centrets primære brugere. Det arbejde, der udføres for disse museer, er centrets kerneydelse. Tanken om at museernes bevaringsindsats løftes i fællesskab udspringer af den kendsgerning, at konservering i dag er forbundet med store omkostninger til faciliteter og udstyr samt faglige spidskompetencer. Derfor er det mere hensigtsmæssigt at samle kræfterne i et center frem for, at hvert enkelt museum skal have deres eget konserveringsværksted.

Virksomheden er baseret på et grundtilskud fra staten, der således viderefører de tidligere amters drift af centret. Konserveringscentret indgår sammen med en række tilsvarende institutioner i et landsdækkende netværk af konserveringscentre, der tilsammen udgør et beredskab på det bevaringsmæssige område. Beredskabets faglige kompetencer er bredt sammensat for på den måde at kunne assistere museerne indenfor de flest mulige materialegrupper. 

Konserveringscenter Vest påtager sig også arbejde – herunder rådgivning - for andre museer, samlinger, forsikringsselskaber, kirker og private.