spacer
ARKÆOLOGI

På Konserveringscenter Vest tager vi os af alt arkæologisk materiale, som kommer fra de 6 gravende museer i konserveringsordningen.

Vi tilbyder hjælp til feltkonserveringen, hvis arkæologerne har brug for optagning af store og små præparater eller rådgivning i håndtering og opbevaring af arkæologiske genstande i felten.

Inden konserveringsbehandling af genstandene påbegyndes dokumenteres de med foto og opmåling og for metalgenstande også ved hjælp af røntgenbilleder.

Hver enkelt genstand får en individuel behandling alt efter dens nedbrydningsgrad og dens materialetype. Af forskellige materialer der arbejdes med kan nævnes metal, keramik, glas, rav, knogle, tak, tand, horn, læder, træ og tekstil.

Hvis det ønskes fra museet kan konserveringscentret fremstille individuelle nedpaknings - og monteringsløsninger til magasin og udstilling.