spacer
NYERE TIDS GENSTANDE / KULTURHISTORISKE GENSTANDE

På Konserveringscenter vest arbejder vi med mange forskellige genstande og materialer. Udover de overordnede konserveringsområder arkæologi, papir, træ og maleri, behandler vi også genstande af andre materialer. Arbejdet udføres både for offentlige institutioner og private.

Keramik, glas og porcelæn
På værkstedet limer vi genstande sammen og restaurerer ved hjælp af udfyldninger af manglende partier og retouchering af skader. Lim og udfyldningsmaterialer udvælges specifikt til den enkelte opgave. I valg af materialer tages der bl.a. højde for holdbarhed og farveændring over tid. Ved glaskonservering bliver limene endvidere udvalgt efter lysbrydningsindeks, således at limfugerne skjules bedst muligt. Arbejdet kan også omfatte rengøring af overflader og afrensning af gammel lim.

Tekstiler, læder og skind
Ældre og nedbrudte genstande som f.eks. faner og dragter tørrenses for snavs og skadedyr og behandles for skimmel. Genstandene kan udglattes og pakkes til opmagasinering i syrefrie pakkematerialer. Hvide hør- eller bomuldstekstiler kan afrenses kemisk for misfarvninger, hvis nedbrydningen ikke er for fremskreden. Dette gøres ved at regenerere fibrene, der således ikke nedbrydes yderligere ved behandlingen.

Metal
Metalkonservering på værkstedet omfatter typisk afrensning af korroderede overflader, udvaskning af salte, sammenlimninger og overfladebeskyttelse mod yderligere korrosionsdannelse. Vores malerikonservator arbejder endvidere med nedlægning af farvelag og retouchering af bemalede metaloverflader. På værkstedet udføres røntgenfotografering, sandblæsning og elektrolyse samt fjernelse af salte i form af glødning eller udvanding.

Andre materialer og kompositter
På konserveringscenteret behandler vi også historiske genstande af rav, horn, plast, gummi eller kompositter bestående af flere forskellige materialer.