spacer

 Mål og vision

 

Det er konserveringscentrets mål at lette museernes arbejde med at bevare kulturarven ved at bistå museerne med konservering og restaurering samt rådgivning omkring bevaringsmæssige forhold.
Ifølge museumsloven skal de statsanerkendte museer udføre 5 grundlæggende opgaver – nemlig: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Det er således museernes ansvar at bevare samlingerne, og i den bestræbelse fungerer Konserveringscenter Vest som en integreret del af museernes virke.

Det er visionen, at Konserveringscenter Vest leverer ydelser af højeste kvalitet, og at den viden der genereres, er forskningsbaseret. Kvalitet er i det hele taget et nøglebegreb, og Konserveringscentret ønsker at bidrage til øget kvalitet på museerne, gennem den rådgivning og de opgaveløsninger, der leveres.
Samtidig vil Konserveringscentret gennem samarbejde med en bred række af institutioner m.m. medvirke til udvikling af konserveringsområdet til gavn for museerne.