spacer
Bestyrelsen

Konserveringscenter Vest er en selvejende institution og styres af en bestyrelse på 8 medlemmer.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer fra brugermuseerne, udpeget af lederne af de statsanerkendte museer (brugergruppen) og 2 byrådsmedlemmer fra museernes hjemkommuner og en medarbejderrepræsentant fra centret.
Bestyrelsen træder sammen mindst 4 gange årligt og har fra januar 2014 følgende medlemmer:

Formand  
Museumsdirektør
Claus Kjeld Jensen 
Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde
tlf. 7522 0877 
mail: ckj@vardemuseum.dk

Næstformand
Kristian Ahle 
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune
Egerisvej 13, Faster, 6900 Skjern
tlf.: 9736 4374 - 2175 4374
mail: kristian.ahle@rksk.dk

Lisbet Rosendahl 
Formand for Kultur & Fritidsudvalget i Varde Kommune
Gellerup Plantagevej 141, 6800 Varde
tlf.: 2147 5391
mail: liro@varde.dk
 
Museumsdirektør, dr.phil.
Flemming Just 
Sydvestjyske Museer, Tangevej 6, 6760 Ribe
tlf. 7616 3931 / 2935 8512
mail: fju@sydvestjyskemuseer.dk 

Museumsdirektør
Dagmar Varming 
Ribe Kunst Museum, Sct Nicolajgade 10, 6760 Ribe
tlf. 7522 0877 
mail: dw@ribekunstmuseum

Museumsdirektør
David Dupont-Mouritzen
Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2, 6710 Esbjerg V
tlf. 7612 2000 
mail: ddm@fimus.dk

Museumsdirektør
Kim Clausen
Ringkøbing-Skjern Museum, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern
tlf. 9736 2343
mail: kc@levendehistorie.dk

Medarbejderrepræsentant
Harald Thrane
Konserveringsventer Vest, Vestergade 5-7, 6870 Ølgod
tlf. 7524 5655  
mail: ht@konsvest.dk

Suppleant  
Museumsdirektør
Ingeborg Svennevig 
De kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Museumvej 2B, 7500 Holstebro
tlf. 9611 5000 
mail: is@holstebro-museum.dk

Leder af Konserveringscentret
Michael Højlund Rasmussen
(u. stemmeret)

Sekretær
Birgit Smedegaard
(u. stemmeret)